Als je kind ingeschreven is bij en/of meegaat met een kamp van een erkende jeugdvereniging,
kan je hiervoor een deel van het inschrijvingsgeld / kampgeld terugkrijgen van je mutualiteit.

Hiervoor print je het onderstaande formulier af, laat alles invullen en bezorg dit bij je mutualiteit.

CM

Aanvraagformulier terugbetaling lidgeld
aanvraagformulier kamptegemoetkoming

Vlaams & neutraal ziekenfonds

Kampvergoeding

Partena

Kampen en meerdaagse activiteiten

Ben jij aangesloten bij een andere mutualiteit en voorzien zij ook deze tegemoetkoming, laat dan iets weten.