camp

Velden met een * zijn verplicht.

Ouders! Deze steekkaart moet zorgvuldig ingevuld worden.
Zo kan er rekening gehouden worden met de behoeften en mogelijkheden van uw kind tijdens zijn vakantieverblijf.

LET OP!

Geef bij het begin van het kamp de ISI+-kaart van elk kind (-12 jaar) aan zijn/haar leiding. Deze wordt tijdens het kamp bewaard.
Daarnaast vragen wij ook 2 kleefbriefjes van het ziekenfonds. Deze hebben we nog steeds nodig voor radiografie of laboratoriumonderzoek.
Als je online inschrijft, geef ze dan bij het begin van het kamp samen met de ISI+ kaart af aan de leiding.

Wie contacteren wanneer de ouders niet bereikbaar zijn?

Medische gegevens

Leiding mag - behalve EHBO - niet op eigen initiatief medische handelingen uitvoeren. Zonder toestemming van de ouders mogen ze zelfs geen lichte pijnstillende of koortswerende medicatie toedienen, zoals Perdolan, Dafalgan of aspirines. Hieronder kunt u hen die toestemming geven, zodat ze voor dergelijke zorgen niet naar een arts moeten.

Als ook de betaling vóór 10 juli in orde is, ben je definitief ingeschreven.
Dit doe je door €150 (of €100 voor sloebers) te storten
op het rekeningnummer 734-4071313-38 (IBAN BE24 7344 0713 1338) op naam van
Chiro Wezemaal VZW, p.a. Beninkstraat 9, 3111 Wezemaal
met de vermelding:
"Bivak 2017: naam + voornaam + groep"

LET WEL OP!
Enkel ingeschreven leden kunnen zich inschrijven voor ons bivak.
Is je kind nog niet ingeschreven, dan dient dit nog te gebeuren voor er voor het bivak kan ingeschreven worden.