PRIVACY

Algemene privacyverklaring Chiro Wezemaal vzw

Versie 1.2, laatst gewijzigd op 1 september 2020

Chiro Wezemaal vzw hecht belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en respecteert uw privacy.

In deze privacyverklaring krijgt u heldere en transparante informatie over welke persoonsgegevens we verzamelen en hoe wij daarmee omgaan. We doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Chiro Wezemaal vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dat brengt mee dat wij onder meer:

  • de persoonsgegevens van onze leden en hun ouders verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor we ze opgevraagd hebben.
  • de verwerking beperken tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn.
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dat nodig is voor de uitvoering van onze doeleinden (bv. verzekeringen, subsidies).
  • op de hoogte zijn van uw rechten wat uw persoonsgegevens betreft, dat we u daarop willen wijzen en dat we die respecteren.

Als Chiro Wezemaal vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Daarnaast treden wij op als verwerkers voor Chirojeugd Vlaanderen. Zij zijn op hun beurt verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens die aan ons gevraagd worden

Als u vragen hebt over de verwerking van uw gegevens, dan kunt u contact opnemen via de onderstaande contactgegevens.

Chiro Wezemaal vzwX

Holsbeeksebaan 12

3111 Wezemaal

info@chirowezemaal.be

Chirojeugd Vlaanderen

Kipdorp 30

2000 Antwerpen

03-231 07 95

privacy@chiro.be

Chiro Wezemaal vzw verwerkt persoonsgegevens van leden en hun ouders en/of voogden voor de volgende doeleinden:

Doeleinde

- Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Chiro Wezemaal vzw

- Om u via nieuwsbrieven en uitnodigingen te informeren over onze werking

- Om zo goed mogelijk zorg te kunnen dragen voor de gezondheid van de leden

- Om subsidies te kunnen verkrijgen van de overheid

- Voor archiefdoeleinden

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij onder meer de volgende persoonsgegevens opvragen en opslaan.

  • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam
  • Contactgegevens: adres(sen), telefoonnummer(s), mailadres(sen)
  • Persoonlijke kenmerken: geslacht/gender, geboortedatum, dieetvereisten
  • Kenmerken eigen aan de Chirowerking: AD-nummer, afdeling, deelname aan de werking, betaling lidgeld, betaling kampinschrijving, functies binnen de groep
  • Gezondheidsgegevens: aandoeningen of allergieën waar we tijdens de werking rekening mee moeten houden, toestemming om vrij verkrijgbare medicatie toe te dienen
  • Foto’s: om te informeren over onze activiteiten en voor archiefdoeleinden

Door uw kind in te schrijven in de Chiro geeft u als ouder en/of als wettelijk vertegenwoordiger van minderjarige leden toestemming voor de verwerking van de gegevens van het kind.

Chirojeugd Vlaanderen verwerkt persoonsgegevens van leden en hun ouders voor de volgende doeleinden:

Doeleinde

- 16+: om het gratis ledentijdschrift op te sturen

- Om subsidies te kunnen verkrijgen van de overheid

- Voor archiefdoeleinden

- Om zo goed mogelijk zorg te kunnen dragen voor de gezondheid van de leden tijdens de werking

- Als dienstverlening voor de lokale groepen, zodat zij hun ledenadministratie op een veilige en correctie manier kunnen opvolgen

- Om de leden te kunnen laten verzekeren

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons bezorgt, kunnen wij aan derde partijen verstrekken als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Daarnaast kan een lokale overheid gegevens opvragen binnen het kader van een subsidie- en/of veiligheidsreglement. 

We verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die buiten de EU gevestigd zijn.

Uw rechten op het vlak van uw persoonsgegevens

U hebt recht op inzage, correctie en verwijdering van de persoonsgegevens die we van u of uw kind ontvangen hebben. Bovenaan in deze privacyverklaring staat hoe u contact kunt opnemen. Correcties of verwijderingen die wij uitvoeren, worden automatisch doorgegeven aan Chirojeugd Vlaanderen en omgekeerd.